900 34 021 flexbo.as@gmail.com

Tilstandsrapport for bolig

(Gml. boligsalgsrapport)

Rapporten er en teknisk gjennomgang av byggverket som beskriver de enkelte bygningsdelenes tilstandsgrad fra 0 (nytt) til 3 (total funksjonssvikt). Beskrivelsen bygger på en visuell kontroll supplert med stikkprøver og funksjonstester samt måling/søk etter skadelig fukt, skjevheter m.m.

Hensikten med boligsalgsrapporten er å minimere risikoen for tvistesaker i etterkant av et boligsalg. Denne sakkyndige dokumentasjonen gir en betydelig trygghet for kjøper og selger ved avhending av boligeiendom og anbefales av Forbrukerrådet.

Priser pr. 01.01.19

  • Kr. 7500,- for boliger inntil 300 m2, boliger over 300 m2 etter avtalt pris.

Alle priser er inkl. mva.
Kjøring over 20 km faktureres med kr. 6,-/km.