900 34 021 flexbo.as@gmail.com

Termografering

Flexbo AS utfører termografering av boliger. Har du problemer med luftlekkasjer, manglende isolering og fukt, kan dette avdekkes ved bruk av termografering.

Samtidig med termograferingen brukes det utstyr for trykktesting, hvor det settes på undetrykk i boligen. Dette gjøres for å lettere avdekke luftlekkasjene.

Det fremlegges eventuelt rapport for utbedring og mangler.

Priser pr. 01.01.19

Oppdragene utføres på timebasis, eller ved fastpris.