900 34 021 flexbo.as@gmail.com

Større næringsbygg

Ved taksering av næringsbygg blir det gått igjennom følgende:

  • arealoppmåling eller areal fra tegninger
  • leiekontrakter
  • utbygningspotensialet for bygget og eiendommen
  • byggets tekniske tilstand
  • beliggenhet
  • reguleringsplaner
  • teknisk- og markedsverdi
  • seksjoneringsmulighet (tillegg)
  • markedsanalyse, hva kan man selge enkeltseksjoner for hvis bygget selges i oppdelt, eller som en enhet, men ferdig seksjonert (tillegg)

Priser

Utføres på timebasis til timepris på kr. 1300,- inkl. mva., eller fastpris etter avtale.