900 34 021 flexbo.as@gmail.com

Forenklet verdivurdering

En forenklet verdivurdering er mindre omfattende enn en verdi-/lånetakst, og har et mindre bruksområde. Rapporten er i første rekke ment som dokumentasjon for de som ønsker å finansiere med pant i fast eiendom, men er også et rimelig alternativ for alle som ønsker å dokumentere markedsverdien og ikke har bruk for en omfattende teknisk beskrivelse.

Dokumentet omfatter beskrivelse av takstobjektet, vurdering av omsettelighet samt vurdering av markedsverdien på befaringstidspunktet, og leveres på standardisert skjema (NITO Takst) for forenklet verdivurdering.

Kun vurdering av markedsverdi og omsettlighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner. Erstatter ikke verdi-/lånetakst.

Priser pr. 01.01.19

  • Forenklet verdivurdering av leilighet: kr. 2500,-
  • Forenklet verdivurdering av bolig: kr. 3000,-

Ved taksering av boliger over 300 kvm BTA beregnes et tillegg på kr. 500,- inkl. mva. for hver 100 kvm.

Alle priser er inkl. mva.
Kjøring over 20 km faktureres med kr. 6,-/km.