900 34 021 flexbo.as@gmail.com

Byggesøknader, HMS og SHA

Har du byggeplaner, eller er et firma som trenger hjelp med byggesøknader, kan Flexbo AS hjelpe deg med å utarbeide dette i tiltaksklasse 1. Vi kan også stå som ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for våtrom og lufttetthet. I tillegg kan vi utarbeide tegninger for byggesøknader.

Der vi står som ansvarlig for prosjektet

Ansvarlig søker: fra kr 25.000,-
Ansvarlig prosjekterende: fra kr 25.000,-
Utarbeidelse av 1:100-tegninger etter skisser for enebolig: fra kr 25.000,-
1:50 arbeidstegninger er ikke medregnet.

Kun utarbeidelse av søknad, uten ansvarsrett

Utarbeidelse av komplett byggesøknad (kun søknadspapirer): fra kr 10.000,-
Inntegning på situasjonskart, utføres på timebasis á kr 1200,-
Dispensasjonssøknader kommer som tillegg, og skrives på timebasis á kr 1200,-

HMS og SHA-permer

Utarbeidelse av HMS-perm for byggeplass: kr 7000,-
Utarbeidelse av SHA-perm: kr 4500,-

Se også priser for kontroll, under fanen Uavhengig kontroll.

Forbehold

Alle priser er inkl. mva. og gjelder for eneboliger og tomannsboliger. Har du større prosjekt, be oss om tilbud.